gweinyddes feithrin

Denbighshire, Ruthin

  • Nursery

Reference:

Job Details:

Manylion y swydd:

Lleoliad: Cylch Meithrin Clocaenog, Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog, Ruthin LL15 2AY

 

Rydym yn chwilio am berson gyda phrofiad o weithio gyda phlant. Bydd y Cynorthwydd cydweithio gydar arweinydd i gynllunio, paratoi gweithgareddau ac arwain y cylch.

Dylai’r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig a rhugl yn y Gymraeg ac yn fodlon hyrwyddo nod ac amcanion Mudiad Meithrin i roi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar brofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Manylion y swydd:

Cyflog: £9.90 yr awr yn ddibynnol ar brofiad a chymhwysterau

Oriau: 17.5 awr yr wythnos. Dydd Llun i ddydd Gwener 11:30yb-3:00yp (gyda y potensial o gynnydd mewn oriau)

Manylion cymwysterau:

Cymhwyster lefel 2 neu uwch mewn blynyddoedd cynnar yn ddelfrydol ond derbynir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd eisiau cymhwyso.